• Register

Huurvoorwaarden

Legitimatie:
De verhuurder is verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (identitietskaart, paspoort of rijbewijs).

Huurovereenkomst:
De huur wordt schriftelijk of telefonisch overeengekomen. Voor ontvangst dient de huurder de huurovereenkomst te tekenen. Hiervoor ontvangt de huurder een kopie.

Huurprijs:
De huurprijs is exclusief BTW en inclusief brandstof en olie. De huurtarieven gelden bij maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week.

Huurperiode:
De huurtijd gaat in op het moment dat het gehuurde ons erf verlaat en eindigt op het moment van terugkeer. De minimale huurtijd is 1 dag.

Later terugbrengen:
Als het gehuurde later wordt teruggebracht dan overeengekomen dan wordt voor de extra dagen het normale dagtarief in rekening gebracht. Tevens dient de huurder dit telefonisch te melden.

Betaling:
De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen voor afgifte van het verhuurde. Dit geldt hoofdzakelijk voor klanten die niet op rekening huren.

Staat bij aflevering en teruggave:
De huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dient dit ook zodanig te retourneren. De huurder dient het gehuurde schoon en in bedrijfsvaardige toestand terug te leveren.

Schade, ongeval of diefstal:
Vanaf het moment dat de goederen door de huurder in ontvangst zijn enomen, komt het gehuurde geheel voor zijn rekening en risico. Schade en kosten ontstaan door ondeskundig gebruik of door diefstal zijn voor rekening van de huurder.

Algemene voorwaarden:
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken:
Algemene voorwaarden (PDF)

Mocht u niet over een PDF-reader beschikken, dan kunt u deze hier downloaden. Desgewenst zenden wij u kosteloos een papieren exemplaar van onze algemene voorwaarden toe. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Adres

Postma Verhuur
Kolkensloane 10
9114 AG  Driezum

Contact

T: 0511 - 424569
M: 06 - 21600759
E: info@postmaverhuur.nl

Colofon

W3C Valid XHTML & CSS
Ontwerp en technische realisatie
door J-Media